PRAKTISKE OPLYSNINGER

Adresse:
Skottegården 9, st.th, 2770 Kastrup

Parkering
Der er 2 timers gratis parkering foran klinikken – husk P-skive!
Offentlig transport tættest på klinikken: Bus 5C og 36

Praktiske oplysninger

Er du medlem af sygeforsikringen „danmark”, indberetter vi elektronisk til denne.

Har du medicinkort fra Tårnby Kommune, afregner vi direkte med kommunen.

Er du både medlem af sygeforsikringen „danmark” og har medicinkort, skal du selv lægge ud og får udleveret en kvittering stilet til Tårnby Kommune, som refunderer beløbet ved henvendelse til kommunen. Vi indberetter elektronisk til sygeforsikringen ,,danmark”.

Er du bosat i en anden kommune og har medicinkort, skal du selv lægge ud og får udleveret
en kvittering, hvor du kan få beløbet refunderet ved selv at rette henvendelse til din
kommune

Du kan opbevare dit medbragte lagen/ håndklæde i en kasse, som du får tildelt ved behandlingens start.

Bliver fysioterapeuten forhindret i at overholde behandlingsaftalen, vil du modtage et afbud fra os inden kl. 08.00 samme dag enten pr. telefon eller sms.

Der afregnes med mobilepay, kort eller kontant betaling efter sygesikringens takster

Sundhedsforsikringer

Klinikken har samarbejdsaftaler med de fleste sundhedsforsikringer og kan afregne direkte med disse.

Vederlagsfri fysioterapi   

Klinikken har overenskomst med sygesikringen og tager imod patienter med lægehenvisning på Vederlagsfri fysioterapi (62’er progressiv sygdom/svært fysisk handicap)

 

Patientsikkerhed
For at sikre den bedst mulige hjælp i forbindelse med skader, sygdomme og ved hjertestop har fysioterapeuterne de nødvendige kompetencer for at yde førstehjælp.
Utilsigtede hændelser rapporteres i overensstemmelse med kravene i gældende lovgivning, som findes på www.stpk.dk
Klinikken og den behandlende fysioterapeut sikrer håndtering af og opfølgning på utilsigtede hændelser

Klagemuligheder
Patientklager over behandlingen sendes til Styrelsen for Patientklager på www.stpk.dk
Klinikken og den behandlende fysioterapeut medvirker til udredningen.

Erstatning
Patienter som ønsker erstatning på grund af patientskade skal anmelde skaden til Patienterstatningen som findes på www.patienterstatningen.dk
Klinikken og den behandlende har pligt til at bistå ved anmeldelsen.

Klinikkens åbningstider

DAG FRA TIL
MANDAG
KL. 08.00
KL. 17.30
TIRSDAG
KL. 08.00
KL. 17.30
ONSDAG
KL. 08.00
KL. 17.30
TORSDAG
KL. 08.00
KL. 17.30
FREDAG
KL. 08.00
KL. 14.30