VELKOMMEN TIL
KASTRUP FYSIOTERAPI
SKOTTEGÅRDEN

Klinikken har overenskomst med den offentlige Sygesikring.

”Klinikken lever hermed op til det nationale niveau for kvalitet på de områder, der er omfattet af Den Danske Kvalitetsmodel”

For at optimere din behandling bygger vi videre på oplysningerne fra din samtale med en fysioterapeut, da du kontaktede klinikken første gang.

Vi vil bestræbe os på, at behandlingen vil give et tilfredsstillende resultat for dig, idet vi gennemfører et målrettet behandlingsforløb individuelt tilpasset hver enkelt patient. For at opnå et sådan resultat er det yderst vigtigt for os, at du er i tæt dialog med din behandler og giver udtryk for, hvordan du oplever behandlingen og dens resultater. På denne måde er vi bedre i stand til at tilpasse behandlingen undervejs i forløbet. Den gode dialog med dig er således central for den optimale behandling.

For at problemerne ikke opstår igen, lægger vi vægt på at anbefale dig øvelser og værktøjer, som du kan anvende i dagligdagen, så du fortsat kan drage omsorg for dig selv efter at forløbet er afsluttet.

Vi dækker alle områder indenfor fysioterapien, og vi har blandt andet specialiseret os indenfor forskellige fagområder, såsom skulder- problematikker, ryg- og knæsmerter, nakke/hovedpine behandlinger samt sportsskader. Vi behandler under sygesikringen efter henvisning fra praktiserende læger eller speciallæger, og vi har samarbejdsaftaler med forskellige pensionsselskaber, hvor du kan benytte din sundhedsforsikring.